W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Gweithredol Uwch, Datblygiad Proffesiynol a Chyllid

Swyddog Gweithredol Uwch, Datblygiad Proffesiynol a Chyllid

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol, Llywodraeth

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-20

 • Cleient.:

  #

Swyddog Gweithredol Uwch, Datblygiad Proffesiynol a Chyllid

£29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol

Lleoledig yng Nghaerdydd

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Gweithredol Uwch yn chwarae rôl weithredol arweiniol yn gweinyddu’r cyllid ar gyfer Sefydlu athrawon yng Nghymru, ar ran Llywodraeth Cymru, a’r systemau cofnodi datblygiad proffesiynol ar gyfer ymarferwyr a ddarperir ar-lein, gan ateb

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar, profiad o roi cyflwyniadau ac yn rhugl yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar.  Bu ganddynt sgiliau rhyngbersonol rhagorol a phrofiad o ddatblygu a chynnal prosesau gweinyddol manwl a llunio adroddiadau.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 20 Chwefror 2019. 

E-bostiwch [email protected] i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio