W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Gwaith Achos

Swyddog Gwaith Achos

Swyddog Gwaith Achos

£22,401 - £24,657

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon.  Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol.  Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog hefyd yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.

Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsmon yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau'r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Mae’r swydd yn un barhaol.  Mae swyddfa’r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog a chroesewir ceisiadau yn enwedig wrth y rhain a all gyfathrebu yn y Gymraeg.  Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

Am becyn cais, ewch i'n gwefan https://www.ombwdsmon.cymru/careers

Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 23:59 Dydd Llun 28 Ionawr 2019 

Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.