W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Digwyddiadau

Swyddog Digwyddiadau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

35 Awr yr Wythnos

Contract Parhaol

Cyflog: Gradd D: £22,624.12 to £28,567.87 y flwyddyn.

(Wedi ei seilio ar cyflog llawn amser o £23,916.93 - £30,200.32 y flwyddyn)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 23 Ebrill 2019  erbyn 23:59yh

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan www.amgueddfacymru.ac.uk/swyddi

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.

Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.