W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Datblygu

 • Lleoliad.

  Llanrwst neu Gaerfyrddin

 • Sector.:

  Cymunedol , Ieithoedd

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  11 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-04-26

 • Cleient.:

  Mentrau Iaith Cymru

Swyddog Datblygu

Cyflog: £23,836- £25,295 y flwyddyn (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: hyd at fis Mawrth 2020, gyda phosibilrwydd o barhad wedi hynny

Lleoliad: Llanrwst neu Gaerfyrddin.

Rydym yn chwilio am berson trefnus, effeithiol a phrofiadol sydd â’r gallu i gefnogi gwaith y rhwydwaith o 22 Menter Iaith ar draws Cymru i hybu’r defnydd o’r Gymraeg.                                         

Mi fydd y person delfrydol â phrofiad perthnasol o amryw o’r dyletswyddau yn y swydd ddisgrifiad, ond nid o reidrwydd i gyd. Rhai o’r prif ddyletswyddau fydd trefnu digwyddiadau, arwain ar brosiectau a hyrwyddo gwaith y Mentrau Iaith. 

Bydd y person llwyddiannus yn hunan disgybledig, brwdfrydig, yn gyfathrebwr da, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog ac yn meddu ar y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm.

Swydd ddisgrifiad a ffurflen gais:

Dyddiad cau: 12pm Dydd Gwener y 26ain o Ebrill 2019

Dyddiad cyfweld: Dydd Mawrth 7fed o Fai 2019

Am wybodaeth bellach: http://mentrauiaith.cymru/hysbyseb-swydd/swydd-wag-swyddog-datblygu-mentrau-iaith-cymru/

01492 643 401/ [email protected]

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru a’r Mentrau Iaith