W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  tua 1 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-05

 • Cleient.:

  #

Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, Swyddfa S4C, Caernarfon neu Swyddfa S4C, Caerdydd.

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: 12 Mis

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos.Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: 6 mis

Cefndir i’r Swydd

Mae 2019 yn flwyddyn enfawr i chwaraeon ar S4C wrth i ni ddarlledu digwyddiadau gan gynnwys Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, Tour de France, gemau rhagbrofol Euro 2020, Cwpan Rygbi'r Byd, Rali GB Cymru a nifer o ddigwyddiadau eraill. Nawr mae S4C yn ehangu'r tîm digidol ac yn chwilio am berson ychwanegol i weithio ar y cyfrifon cyfryngau cymdeithasol gyda ffocws yn bennaf ar chwaraeon.

Y Person Delfrydol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â diddordeb gwirioneddol mewn chwaraeon Cymreig a'r cyfryngau digidol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o chwaraeon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu adeiladu perthnasau positif gyda phobl, sefydliadau a dylanwadwyr er mwyn hyrwyddo cynnwys S4C ymhellach gan ddefnyddio technegau megis trawsbostio (crossposting) a phartneriaethau taladwy (paid partnerships).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu mesur effaith y gwaith ac yn gallu gwerthuso'r ymdrech a'r buddsoddiad. Hefyd bydd ag un llygad ar y dyfodol, beth sy'n dilyn Facebook? Ble ddylai S4C fod nesaf yn y byd digidol?

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu bod yn greadigol o ran cynnwys ac yn gallu cynhyrchu cynnwys o safon sy'n dal y llygaid ac yn creu swn wrth dynnu pobl at rhaglenni chwaraeon S4C.

Manylion eraill

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.Os byddwch yn aelod o'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 5 Mawrth at [email protected] neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Nid ydym yn derbyn CV.