W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Hyd.:

  2 Flynedd

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-07

 • Cleient.:

  #

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Cyflog cychwynnol: £26,243 pro rata
25 awr yr wythnos
Swydd tymor penodol am 2 flynedd

Ynghylch y Swydd hon

Bydd y Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu’n chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu cyrhaeddiad ac effaith y Gymdeithas. Craidd y swydd yw ein Cymrodoriaeth – sicrhau bod eu cyflawniadau’n cael eu cyfathrebu, eu bod yn gallu ymgysylltu’n effeithiol gyda’r Gymdeithas, a bod ein galwad flynyddol am Gymrodyr newydd yn cyrraedd y gynulleidfa fwyaf amrywiol bosibl.

Mae’r Gymdeithas hefyd yn awyddus i estyn allan at bobl ar gyfnod cynharach yn eu gyrfaoedd, ac i ysgolion a’r cyhoedd yn ehangach. Bydd y Swyddog yn manteisio ar gyfleoedd i gyrraedd y cynulleidfaoedd hyn, yn unol â chynllun cyfathrebu’r Gymdeithas sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn gyfrifol am wefan y Gymdeithas, sianeli cyfryngau cymdeithasol a sylw’r wasg yn ogystal â sicrhau presenoldeb cryf mewn digwyddiadau allanol perthnasol.

Y Gymdeithas

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi genedlaethol Cymru. Rydym ni’n hyrwyddo rhagoriaeth ar draws yr holl feysydd academaidd a thu hwnt. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth sydd gan arbenigwyr y Gymdeithas i hyrwyddo ymchwil, ysbrydoli dysgu, a chynnig cyngor polisi annibynnol.
Mae’r Gymdeithas yn elusen Siarter Brenhinol ag iddi yn agos i 500 o Gymrodyr, ac fe’i hystyrir yn llais awdurdodol, annibynnol a chredadwy ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Ceisiadau

Am becyn ceisio cliciwch ar y botwm ceisio er mwyn cael gafael ar becyn ceisio 

Dyddiad Cau:  7 Chwefror 2019