W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Cyfathrebu

Swyddog Cyfathrebu

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  29 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-06

 • Cleient.:

  #

Swyddog Cyfathrebu 

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio 06/03/2019 

Lleoliad Campws Llandaf 

Cyflog £30,395 – £33,199 


Crynodeb o'r Rôl:

Bydd deiliad y swydd yn rheoli anghenion y Brifysgol o ran gwybodaeth gyhoeddus, marchnata, cyhoeddiadau, cysylltiadau a'r cyhoedd ac ysgrifennu testun. Caiff hyn ei gyflawni drwy feithrin cydberthnasau agos a chydweithwyr uwch ym Met Caerdydd a chyfleu gweithgarwch cyfathrebu yn gywir ac mewn ffordd sensitif i ddarparwyr cyfathrebu allanol y Brifysgol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Ymgysylltu a chydweithwyr mewn unedau cymorth ac ysgolion academaidd eraill er mwyn nodi straeon newyddion posibl a negeseuon cyfathrebu allweddol.

Trefnu cyfarfodydd cynllunio cyfathrebu misol a'r darparwr/darparwyr gwasanaeth penodedig - a'u cynghori ar unrhyw faterion neu argyfyngau arfaethedig a blaenoriaethu cysylltiadau cyhoeddus yn y cynllun cyfathrebu.

Rhoi cymorth i'r adran Digwyddiadau Corfforaethol yn ol yr angen a goruchwylio mewnbwn y Brifysgol ar Ddigwyddiad Cymunedol 'Drysau Agored Llandaf' yn benodol.

Deall amcanion corfforaethol Met Caerdydd drwy ymgysylltu a chydweithwyr uwch yn rheolaidd er mwyn briffio'r darparwr gwasanaeth priodol yn effeithiol yn barhaus.

I weld y swydd disgrifiad ar manyleb person, cliciwch yma