W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Datblygu Addysg

Swyddog Datblygu Addysg

Contract:                             Parhaol

Cyflog:                                 £23,000 y flwyddyn

Lleoliad:                               Bae Abertawe

Oriau:                                   35 awr

Cefndir i’r Swydd

Ei diben craidd yw i hyrwyddo'r neges sefydlogrwydd yn y cartref i bobl ifanc drwy ymgysylltu â'r system addysg a sefydliadau ieuenctid. Mae'n cael ei chefnogi gan Grwp cenedlaethol, lle y rhennir gwybodaeth a chyflawnir dull cydgysylltiol i atal digartrefedd.  

Crynodeb/Diben y Swydd

I gynorthwyo a pharhau i ddatblygu gwasanaeth addysg cenedlaethol ar gyfer ysgolion a sefydliadau eraill mewn perthynas â phobl ifanc a gadael cartref. I ddatblygu, cynnal a hyrwyddo adnoddau a darparu cefnogaeth i sefydliadau sy'n dymuno sefydlu mentrau addysgol. I annog pobl ifanc gymryd rhan er mwyn hyrwyddo’r agenda gadael cartref ac i ymgyrchu ar gyfer ei gynnwys o fewn strategaethau a fframweithiau, yn lleol a chenedlaethol.

Pecyn Gwobrwyo

  • Bydd gweithio y tu allan i oriau' swyddfa weithiau'n angenrheidiol a bydd iawndal ar ffurf amser o'r gwaith yn gyfnewid.
  • Gwyliau blynyddol 29 diwrnod a hefyd 2 ddiwrnod consesiwn ar y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
  • Bydd cyfradd lwfans sydd wedi ei osod yn daladwy am filltiroedd.

Ceisiadau

Am fanylion pellach ac i geisio, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu [email protected]

Bydd angen cwblhau ffurflen gais a’i ddanfon atom erbyn canol 14 Ebrill 2019.  Cynhelir cyfweliadau ar 24 Ebrill 2019.