W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddi Adran Gyfreithiol

Swyddi Adran Gyfreithiol

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  4 mis yn ôl

 • Hyd.:

  Parhaol

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-16

 • Cleient.:

  #

Adran Gyfreithiol
Cyflog cystadleuol
Parhaol
Caerfyrddin
Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol
Dyddiad cau: 12yp 16 Ionawr 2019

Rydym yn chwilio am Bara-Gyfreithiwr, Gweithredydd Cyfreithiol, Cyfreithiwr dan Hyfforddiant neu Gyfreithiwr sydd wedi cymhwyso’n ddiweddar (0-2 flynedd) i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C.  Byddwch yn darparu cymorth a chyngor i dimau ar draws S4C ar amrywiaeth eang o faterion cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob agwedd o wasanaethau S4C.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog cryf, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â’r parodrwydd a’r gallu i ddysgu ac ymgymryd â meysydd newydd, yn ogystal â’r gallu i gydweithio’n effeithiol.

Cyflog:            Cystadleuol
Cytundeb:       Parhaol heblaw yn achos cytundeb hyfforddiant (a fydd yn 2 flynedd o hyd).
Oriau:              35¾ yr wythnos neu ystyrir ceisiadau i weithio rhan amser gyda chyflog pro rata.
Lleoliad:          Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Ceisiadau

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar Ddydd Mercher y 16 Ionawr 2019 at [email protected] neu’r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.