W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swydd: Peiriannydd Darlledu (Rhan Amser)

Swydd: Peiriannydd Darlledu (Rhan Amser)

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-25

 • Cleient.:

  #

Swydd: Peiriannydd Darlledu (Rhan Amser)

Hyd: Cytundeb 1 flwyddyn

Cyflog:  Yn ddibynnol ar brofiad.

Dyddiad Cau: 25 Ionawr 2019

Lleoliad: Caerdydd

Mae Boom Cymru TV Cyf. yn chwilio am Beiriannydd Darlledu i ymuno â’r tîm technegol.

Mae’n gyfle yn bennaf i weithio ar raglenni plant mewn  stiwdio byw, camera sengl ac Uned Darlledu Allanol.  

Mae’r swydd a gynigir yn gyfrifol am gynnal a chadw, aliniad,  gweithredu ac addasu amrywiaeth o offer a systemau darlledu a ddefnyddir yn ein stiwdio.

Mae’r gallu i weithio gyda thechnoleg cymhleth o dan bwysau rhaglenni / gweithredol yn hanfodol, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu clir, a thrwydded gyrru llawn.

Mae’r gallu i siarad neu ddeall Cymraeg yn fanteisiol.

Cais trwy lythyr a CV at [email protected]

 

Mae Boom Cymru yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu pobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymroi i adlewyrchu a chynrychioli’r amrywiaeth a geir yn y Deyrnas Unedig ymhob agwedd o’n gwaith.

Mae eich Data Personol yn bwysig iawn i Boom Cymru a chaiff y wybodaeth a gyflenwir ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru. Byddwn yn cadw eich CV am 6 mis, oni bai eich bod yn gofyn i ni ei ddileu yn gynharach.