W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Rheolwr Llawr Teledu

Rheolwr Llawr Teledu

 • Lleoliad.

  Llanelli

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  2 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-18

 • Cleient.:

  #

Rheolwr Llawr Teledu

Prif Bwrpas y Swydd

Rydym yn chwilio am Reolwr Llawr sydd yn broffesiynol, medrus a gweithgar i weithio yn ein stiwdios teledu yn Llanelli. Fel Rheolwr Llawr byddwch yn gyfrifol am reoli ein stiwdios cynhyrchu o ddydd i ddydd a byddwch yn rhan o dîm hynod dalentog a deinamig o bobl sy'n tynnu at ei gilydd yn rheolaidd rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf diddorol a difyr ar y teledu Cymraeg.
 
Mae agwedd 'Gallu Gwneud' yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Yn ogystal â rheoli'r criwiau stiwdio yn ystod ffilmio, bydd gofyn i chi helpu'r tim cynhyrchu i dynnu’r rhaglenni at ei gilydd.

 

Cyflog:  I'w Drafod

Oriau:  Llawn Amser

Lleoliad:   Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Crynodeb

Mae stiwdios Tinopolis yn rhan o grwp hynod lwyddiannus Tinopolis gyda swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Yn flynyddol rydym yn cyflenwi dros 500 awr o deledu byw a rhaglenni wedi eu recordio o’n stiwdios yn Llanelli. Os fydd eich cais yn llwyddiannus byddwch yn ymuno a thîm o bobl proffesiynnol ymroddedig lle mae creadigrwydd, safon, bod yn ddibynadwy a rhagoriaeth dechnegol yn greiddiol i bob dim.
 
Prif gyfrifoldebau:
 
Cynorthwyo gyda chynllunio cynhyrchu ac ymgynghori ynghylch logisteg.
Sicrhau bod yr holl lwyfannu, dodrefn a chelfi wedi’w gosod.
Sicrhau bod yr holl offer yn ei le ac archwiliadau technegol wedi cael eu gwneud.
Briffio cyflwynwyr a thalent.
Cydlynu ymarferion.
Cydlynu gwybodaeth rhwng yr ystafell reoli, staff llawr a thalent.
Darparu ciwiau, amseru a gwybodaeth arall i gyflwynwyr a thalent.
Cynnal rheolaeth ar y gynulleidfa.
Goruchwylio materion diogelwch ar y llawr.
Goruchwylio gwaith adrannau eraill, megis sain, goleuo a phropiau;
 
Nodweddion personol:
 
Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol
Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
Agwedd ‘Hands-on’ a gallu gwneud 
Brwdfrydedd a hyblygrwydd
Trefn gan roi sylw i fanylion ac ansawdd
Y gallu i weithio'n gyflym, o dan bwysau ac i derfynau amser caeth
Hunan gymhelliant 
Uchelgais a hunan hyder 
Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol i'r rôl hon oherwydd y rhaglenni sy'n cael eu creu a darlledu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ceisiadau

Cyswllt:
Danfonwch lythyr a CV at:
 
Swyddi
Cwmni Tinopolis
Stryd y Parc 
Llanelli          
Sir Gaerfyrddin
SA15 3YE
 
Neu e-bost i : [email protected]
Dyddiad cau:   18 Mawrth 2019