W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Rheolwr Costau

Rheolwr Costau

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Rheolwr

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-25

 • Cleient.:

  #

Rheolwr Costau

Bydd y Rheolwr Costau yn gweithio o fewn yr adran gyllid a bydd yn atebol i'r Uwch Reolwr Costau.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Lleoliad: S4C, Yr Egin, Carmarthen, SA31 3EQ

Cyflog: £22,000 - £25,000

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar 25 Ionawr 2019 at [email protected] neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Nid ydym yn derbyn CV.