W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Prif Weithredwr (Theatr Hijinx)

Prif Weithredwr (Theatr Hijinx)

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Rheolwr

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  28 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-04-18

 • Cleient.:

  #

Swydd Prif Weithredwr 

Llawn Amser

Parhaol

Caerdydd

Cyflog i'w Drafod

Cefndir y Swydd

Mae Hijinx yn chwilio am Brif Weithredwr i ddilyn ymlaen o gyfnod daliadaeth Clare Williams, fu’n dal yr awenau tra bu'r cwmni yn mynd trwy gyfnod o dwf rhyfeddol gan ennill llu o anrhydeddau a gwobrau, ac yn eu plith The Stage International Theatre Award, Arts & Business Arts Award a The Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact.
Mae pencadlys Hijinx yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ond mae'n gweithredu ar draws Cymru gyfan - gyda chanolfannau ym Mhrestatyn, Caerfyrddin, Aberystwyth a Chaerdydd. Mae Hijinx yn mynd i'r afael â'r broblem gymhleth o integreiddio pobl sydd ag anableddau dysgu i fod yn rhan o’r gweithle a’r gymdeithas. Mae'n gwneud hyn drwy ganfod a hyfforddi oedolion ifanc talentog sydd ag awtistiaeth ac anableddau dysgu i fod yn actorion proffesiynol.
 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:
 
• ymrwymiad i fwrw ati gyda newid
• sgiliau mentergarwch a rheoli busnes
• sgiliau rhyngbersonol cryf
• ymrwymiad i les cymdeithasol
• craffter ariannol a llwyddiant wrth gynhyrchu incwm o weithgarwch masnachol heb wanhau’r genhadaeth graidd
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:
 
rhywun sy'n mynnu safon ym mhob peth
un sydd â meddylfryd strategol sy'n ddychmygus yn ogystal ag arloesol
codwr proffil
cyfathrebwr a rhwydweithiwr ardderchog 
llysgennad rhyngwladol dros Hijinx
rheolwr medrus yn ei ymwneud/hymwneud â phobl sy'n meithrin gallu ac uchelgais yn nhîm Hijinx
eiriolwr angerddol dros feithrin cynulleidfaoedd newydd
rhywun sy'n barod i deithio'n helaeth ac i weithio oriau anghymdeithasol
 
Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Mae ymrwymiad i ddysgu Cymraeg yn hanfodol. Gwybodaeth o ieithoedd Ewropeaidd eraill yn fanteisiol.
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau yn ei swydd ar 23 Medi 2019.

Ceisiadau

Cais trwy e-bost i gynnwys CV, llythyr eglurhaol (gan gynnwys cyflog disgwyliedig) i Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr ([email protected]) erbyn dydd Iau 18 Ebrill 5pm
 
Hysbysir yr ymgeiswyr y mae eu henwau wedi eu cynnwys ar y rhestr fer trwy e-bost ar ddydd Llun 29 Ebrill. Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi'u hysbysu erbyn y dyddiad hwn yn cael eu gwahodd i gyfweliad.
Yn anffodus ni allwn roi adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus.
 
Cynhelir y cyfweliadau ym Mae Caerdydd ar ddydd Llun 13 Mai.
 
Mae'r apwyntiad yn amodol ar eirda canolwyr a gwiriad DBS uwch