W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Prif Weinyddwr

Prif Weinyddwr

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  4 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-01

 • Cleient.:

  #

Prif Weinyddwr

Mae EBC yn edrych i benodi Prif Weinyddwr i weithio yn Swyddfa’r Gymanfa Gyffredinol yng Nghaerdydd.

Oriau – 17.5 awr yr wythnos

Cytundeb – 3 blynedd, gyda’r 6 mis cyntaf yn gyfnod prawf.

Cyflog – Graddfa 60-64, (£42,152 - £43,685) ynghyd â lwfans tŷ, lwfans car (pro rata) a chyfle i ymuno â Chynllun Pensiwn EBC.

Mae'r swydd hon yn amodol ar ddau eirda boddhaol. Os am sgwrs gyfrinachol, a/neu i sicrhau disgrifiad swydd a ffurflen gais, cysylltwch â Meirion Morris, 07917422542 | [email protected] .

Mae’n ofyniad galwedigaethol bod ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn medru siarad Cymraeg ac yn Gristion.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd fydd 4 o’r gloch, Dydd Gwener Chwefror 1af, 2019 a cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar y 15fed o Chwefror 2019.