W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Prentis Marchnata

Prentis Marchnata

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  17 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-19

 • Cleient.:

  #

Prentis: (Lefel 3) Marchnata (Dwyieithog)​

Cyfradd Cyflog: £7,660 y flwyddyn neu'n amodol ar ddarpariaethau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (os yn berthnasol).

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Contract: Cyfnod penodedig amser llawn, hyd nes cwblhau'r Fframwaith Prentisiaethau, gan gynnwys y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (NVQ gynt) a Sgiliau Hanfodol.

Lleoliad: Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Amlinelliad

I gynorthwyo'r tîm Marchnata a Chyfathrebu gyda datblygu a diweddaru gwefan y Coleg.Prentis: (Lefel 3) Marchnata (Dwyieithog)

Cymwysterau: Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â Chymhwyster Lefel 3 NVQ mewn Marchnata Digidol (darperir hyfforddiant). Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg (TGAU neu gyfatebol). Byddai tystysgrif Cymorth Cyntaf yn fanteisiol er y rhoddir hyfforddiant. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar y gallu i siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel uwch.

Dyddiad Cau: 12 canol dydd,  19Mawrth 2019.

Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk.

Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod: ... 19/APP/MB/AH

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol.

Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda