W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Person Camera dan Hyfforddiant

Person Camera dan Hyfforddiant

 • Lleoliad.

  Llanelli

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  2 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-18

 • Cleient.:

  #

Person camera dan hyfforddiant

Prif Ddiben y Swydd.

Rydym yn chwilio am berson camera dan hyfforddiant a fydd yn gallu cyfrannu’n greadigol i bob agwedd o’n cynyrchiadau . Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio gyda thîm o bobl dalentog a deinamig ar drawsdoriad o raglenni. Mae gweithio o dan bwysau a’r gallu i wneud y gwaith yn iawn y tro cyntaf yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Bydd medru dangos esiamplau o waith camera a golygu personol yn fanteisiol. e.e ffilm fer, fideos creadigol/cerddorol.

Cyflog:  I'w Drafod

Lleoliad y Swydd: Llanelli

Mae pencadlys Tinopolis yn Llanelli ond mae disgwyl i’r person camera deithio ar draws y wlad pan yn gweithio ar leoliad.

Crynodeb:

Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grŵp Tinopolis sydd wedi ennill gwobrau lu. Ceir swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Bob blwyddyn, rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw neu wedi'u recordio, o’n stiwdio yn Llanelli, De Cymru. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol, ymroddedig a chreadigol.

Y Swydd:

Byddwn yn darparu hyfforddiant llawn er mwyn datblygu’r sgiliau canlynol.

 • Gweithio mewn stiwdio aml gamera
 • Defnyddio camerau safon uwch ar leoliad
 • Defnyddio offer goleuo
 • Defnyddio offer recordio sain
 • Cyfarwyddo eitemau
 • Ymdrin â materion iechyd a diogelwch

Nodweddion personol:

• chwaraewr tîm deinamig, sy’n gallu rhyngweithio ac ysbrydoli pobl ar bob lefel

• sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol

• y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd

• brwdfrydig a hyblyg

• hynod drefnus gyda sylw i fanylion ac ansawdd

• y gallu i weithio'n gyflym, o dan bwysau ac i derfynau amser caeth

• mae hunan-gymhelliant ac agwedd fentrus yn hanfodol

• sgiliau Iaith Gymraeg yn fantais ar gyfer y swydd hon oherwydd y rhaglenni sy'n cael eu creu a’u darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gall rôl person camera fod yn gorfforol, gall y swydd alw am ffilmio mewn lleoliadau anghysbell. Bydd trwydded yrru lawn yn hanfodol

Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Ceisiadau

Cysylltwch â:

CV a llythyr cais at:

Swyddi

Tinopolis Cyf,

Canolfan Tinopolis,

Stryd y Parc,

Llanelli,

Sir Gaerfyrddin.

SA15 3YE.

Neu e-bost i : [email protected]

Dyddiad cau: 18 Mawrth 2019