W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Pennaeth yr Uned Cyfieithu Testun a Chyfieithu ar y Pryd

Pennaeth yr Uned Cyfieithu Testun a Chyfieithu ar y Pryd

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Llywodraeth

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  30 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-08

 • Cleient.:

  #

Pennaeth yr Uned Cyfieithu Testun a Chyfieithu ar y Pryd

Graddfa gyflog: BG2/EB2 (£48,650 i £58,185)

Patrwm Gwaith: Amser llawn (croesewir ceisiadau gan bobl sydd am weithio'n llawn amser, rhan-amser neu rannu'r swydd)

Swydd barhaol

Lleoliad - Dewis o blith swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru: Aberystwyth, Caerdydd, Caerfyrddin neu Gyffordd Llandudno.

 • Ieithydd wrth reddf?
 • Profiad o arwain gwasanaeth proffesiynol?
 • Yn deall swyddogaeth cyfieithu ar lefel sefydliadol?
 • Crebwyll ac ymwybyddiaeth wleidyddol gadarn?

Os felly, bydd y swydd hon yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru yn siŵr o apelio.

Dyddiad cau: 8 Mawrth 2019