W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  4 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-10

 • Cleient.:

  #

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol
£48,650 - £58,185
Parhaol, llawn amser
Casnewydd
Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol
Dyddiad cau: 12yp 10 Ionawr 2019
 

Cymwysterau Cymru yw'r sefydliad annibynnol sy'n rheoleiddio cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Y Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol sy'n gyfrifol am sicrhau bod gan y sefydliad  y safonau uchaf ar waith o ran llywodraethu effeithiol sydd eu hangen ar sefydliad sector cyhoeddus, a'i fod yn gallu dangos hyn. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod gan y sefydliad strwythur llywodraethu effeithiol ar waith er mwyn gwneud penderfyniadau cadarn. Mae hyn yn cynnwys gwaith cynllunio a gweinyddu holl gyfarfodydd Y Bwrdd, Pwyllgorau a'r Pwyllgor a'r holl bwyllgorau'r Tîm Rheoli Gweithredol - gan gyfuno'r gwaith o wneud penderfyniadau, rheoli risgiau strategol, llif gwybodaeth a phrosesau sicrhau. Bydd hyn yn cefnogi'r diwylliant, yr ymddygiadau, y systemau a'r prosesau sy'n cynrychioli sefydliad sy'n cael ei lywodraethu'n dda ac yn perfformio'n uchel.

Teitl y swydd: Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol
 
Cyflogwr: Cymwysterau Cymru
 
Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
 
Contract: Parhaol, amser llawn.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad
 
Cyflog a Buddiannau Band 5 – ystod cyflog £48,650 - £58,185
 
Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae'n bosibl y bydd modd talu treuliau adleoli ar gyfer penodiadau parhaol.

Oriau gwaith: 37

Adran: Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Gweithredol - Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10 Ionawr 2019 – hanner dydd
 
Cyfweliad: 25 Ionawr 2019