W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Gweithiwr Achosion Cyfraith Tai

Gweithiwr Achosion Cyfraith Tai

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-10

 • Cleient.:

  #

GWEITHIWR ACHOSION CYFRAITH TAI

Canol Gorllewin Cymru

27.5 awr yr wythnos

£24,000 y flwyddyn (pro rata) o’r 1 Ebrill 2019

*Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y swydd hwn*

Y Swydd 

Wrth weithio fel Gweithiwr Achosion Cyfraith Tai byddwch yn rhan o wasanaeth Cyngor ar Gartrefi ehangach drwy gymysgeth o wasanaethau wedi’u canoli mewn canolfannau, y llys a meddygfeydd.

Wedi eich canoli yng nghanol gorllewin Cymru, byddwch yn darparu cyngor yn ôl y gofyn ar draws y rhanbarth Gorllewin Cymru.  

Mae telerau ac amodau hael pellach hefyd, yn cynnwys diwrnodau gwyliad o 29 diwrnod ar gyfer aelodau staff llawn amser yn ogystal â 2 ddiwrnod consesiwn.

Ceisiadau

Er mwyn derbyn pecyn ceisio ac i geisio, ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 029 2030 2182