W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Golygydd Fideo

Golygydd Fideo

 • Lleoliad.

  Llanelli

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Cyfeirnod Swydd.:

  TinGol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  2 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-18

 • Cleient.:

  #

Golygydd Fideo

Y Swydd:

Rydym yn chwilio am olygydd fideo, sydd â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd golygu 'Avid Media Composer'. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio o fewn tîm o olygyddion talentog a deinamig ar raglenni teledu byw..

 

Cyflog:  I'w Drafod

Oriau:  Llawn Amser

Lleoliad y Swydd: Llanelli 

 
Crynodeb:
Mae Tinopolis yn grŵp byd-eangsydd â swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw ac wedi'i recordio ymlaen llaw bob blwyddyn o’n  stiwdio yn Llanelli. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig lle mae creadigrwydd, ansawdd, dibynadwyedd, a rhagoriaeth dechnegol yn ganolog i bopeth a wnawn.
 
Sgiliau allweddol : 
 
Hanfodol:
 
Profiad gyda Avid Media Composer.
Creadigrwydd
Siaradwr Cymraeg 
 
Dymunol:
 
• Dealltwriaeth dda o wahanol codecs
• Profiad o ddefnyddio Interplay ac Avid Media Central
 
Nodweddion personol:
• Y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
• Hands on, meddylfryd “can-do”
• Agwedd brwdfrydig a hyblyg
• Y gallu i weithio'n gyflym, dan bwysau ac i derfynau amser caeth 
 
Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio.

Ceisiadau

Cysylltwch â:
 
CV a llythyr cais at:
 
Swyddi
Tinopolis Cyf,
Canolfan Tinopolis,
Stryd y Parc,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin.
SA15 3YE.
 
 Neu e-bost i : [email protected]
 Dyddiad cau:  18 Mawrth 2019