W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Golygydd Fideo dan Hyfforddiant

Golygydd Fideo dan Hyfforddiant

 • Lleoliad.

  Llanelli

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Cyfeirnod Swydd.:

  TinGolFidHyff

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  2 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-18

 • Cleient.:

  #

Golygydd Fideo dan Hyfforddiant

Prif Ddiben y Swydd

Rydym yn chwilio am olygydd fideo dan hyfforddiant sydd yn frwdfrydig ac yn awyddus i wethio yn y diwydiant teledu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag un o brif gwmnïau teledu a chynhyrchu ffilm annibynnol y DU. Byddwch yn gweithio gyda thîm o olygyddion talentog a deinamig ar drawsdoriad o raglenni. Mae gweithio o dan bwysau a’r gallu i wneud y gwaith yn iawn y tro cyntaf yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.
 
Bydd medru dangos esiamplau o waith golygu personol yn fanteisiol. e.e ffilm fer, fideos creadigol/cerddorol.
 

Cyflog:  I'w Drafod

Lleoliad y Swydd: Llanelli 

Crynodeb: 

Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grŵp Tinopolis sydd wedi ennill gwobrau lu. Ceir swyddfeydd a chwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, Llundain, Glasgow, Washington DC a Los Angeles. Bob blwyddyn, rydym yn darparu dros 500 awr o raglenni teledu byw neu wedi'u recordio, o’n stiwdio yn Llanelli, De Cymru. Os yn llwyddiannus yn eich cais, byddwch yn ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol, ymroddedig a chreadigol. 
 
Y Swydd: 
 
Byddwn yn darparu hyfforddiant llawn er mwyn datblygu’r sgiliau canlynol.
 
- Y gallu i weithio’n annibynnol
- Gweithio gyda meddalwedd Avid Media Composer
- Llywio rhediad eitemau
- Creu effeithiau creadigol
- Defnyddio Avid Interplay ac Media Central
- Datblygu dealltwriaeth o wahanol codecs

 

Nodweddion personol: 

• chwaraewr tîm deinamig, sy’n gallu rhyngweithio ac ysbrydoli pobl ar bob lefel 
• sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol
• y gallu i ddeall cysyniadau newydd yn rhwydd
• brwdfrydig a hyblyg
• hynod drefnus gyda sylw i fanylion ac ansawdd
• y gallu i weithio'n gyflym, o dan bwysau ac i derfynau amser caeth
• mae hunan-gymhelliant ac agwedd fentrus yn hanfodol
• sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon oherwydd y rhaglenni sy'n cael eu creu a’u darlledu drwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU neu'r UE. Bydd yn ofynnol tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o'r broses recriwtio. 

Ceisiadau

Cysylltwch â: 
 
CV a llythyr cais at: 
 
Swyddi 
Tinopolis Cyf, 
Canolfan Tinopolis, 
Stryd y Parc, 
Llanelli, 
Sir Gaerfyrddin. 
SA15 3YE. 
Neu e-bost i : [email protected]
 
Dyddiad cau: 18 Mawrth 2019