W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd

Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-14

 • Cleient.:

  #

Derbynnydd Corfforaethol / Gweithredwr Switsfwrdd  

Lleoliad Campws Llandaf 

Cyflog £16,978 - £19,730 y flwyddyn pro rata

Pecyn  Math/categori swydd 

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgais Cynllun Strategol y Brifysgol 2017/18 - 2022/23

Disgrifiad Swydd

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn hyblyg, ymroddedig a brwdfrydig sydd a sgiliau gofal cwsmer rhagorol ac sy'n awyddus i ddarparu profiad cadarnhaol ar gyfer pob ymholiad a dderbynnir ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, boed dros y ffon neu yn bersonol. Wedi'ch lleoli yng Ngampws Llandaf, byddwch yn caffael gwybodaeth fanwl o'r Brifysgol ac yn darparu gwasanaeth cleientiaid effeithlon ac effeithiol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn unol a gweithdrefnau gweithredu arferol ac mewn argyfwng.

Fel Derbynnydd Campws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd gennych chi ymddangosiad proffesiynol, yn gwisgo gwisg swyddogol a hyrwyddo agwedd groesawgar a gofalgar bob amser.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg llafar sylfaenol yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rol hon.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio  14/02/2019