W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Datblygwr y Wê (Rhan Amser)

Datblygwr y Wê (Rhan Amser)

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  18 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-19

 • Cleient.:

  #

Datblygwr y Wê (Rhan Amser)

Lleoliad: Disgwylir y bydd y swydd hon wedi ei lleoli yn bennaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Contract: Contract parhaol

Oriau gwaith: 3 diwrnod yr wythnos. Yn sgil natur y rôl, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Amlinelliad

Bydd y Datblygwr y Wê yn gyfrifol am ymgymryd â'r gwaith datblygu sydd wedi'i grisialu yn rhan o strategaeth ddigidol S4C. Yn bennaf, mae'r gwaith hwn yn ymwneud â datblygu Chwaraewr Clic S4C, gan wella profiad y defnyddiwr a chyflwyno nodweddion newydd.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar 19 Mawrth 2019, a hynny i [email protected] neu i'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni dderbynnir CVs.