W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Datblygwr Gwefannau

Datblygwr Gwefannau

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Cyfeirnod Swydd.:

  S4C2

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  4 mis yn ôl

 • Hyd.:

  Parhaol

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-14

 • Cleient.:

  #

Datblygwr Gwefannau
Parhaol
Cyflog yn Ddibynnol ar Brofiad
Dyddiad Cau: 14 Ionawr 2019

Dyma gyfle cyffrous i ddatblygwr gwefannau brwdfrydig ymuno ag S4C wrth iddi ail-lansio ei Chwaraewr Clic. Mae'r gofynion wedi cael eu casglu ac mae'r prosiect yn symud tuag at ei gam cyflawni.
Gan weithio yn rhan o dîm profiadol, bydd y Datblygwr Gwefannau yn gyfrifol am ddatblygu Chwaraewr Clic S4C, gan wella profiad y defnyddiwr a chyflwyno nodweddion newydd.
Cyflog: Dibynnol ar brofiad
Contract: Parhaol

Ceisiadau 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 y prynhawn ddydd Iau ar 14 Ionawr 2019, a hynny i [email protected] neu'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Fe fydd cyfweliadau yn cael ei chynnal ar y 23 a 24 Ionawr.
Ni dderbynnir CVs.