W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Cynorthwyydd Injest

Cynorthwyydd Injest

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Hyd.:

  12 mis

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-04

 • Cleient.:

  #

Mae S4C yn chwilio am unigolyn dawnus i weithio ar drosglwyddo archif ddigidol S4C i isadeiledd newydd a fydd wedi'i leoli i ddechrau yn BBC Broadcasting House, Llandaff.

Mae'n bwysig bod gennych sgiliau dadansoddi da a'r gallu i weithio ar eich pen eich hun, cyfrannu'n effeithiol at y tîm a chyflawni ar ran rhanddeiliaid; bydd angen i chi allu cymell eich hun, bod yn hyblyg a bod yn awyddus i ddysgu.

Hefyd, bydd cyfleoedd i weithio mewn tîm bach yn S4C, Llanisien, fel rhan o brosiect digideiddio'r archif.

Lleoliad: BBC Broadcasting House, Llandaff, Caerdydd

Cyflog: £17,000 - £18,000

Cytundeb: 12 mis

Oriau gwaith: Bydd eich oriau gwaith arferol yn dibynnu ar batrwm sifft, sy'n werth cyfanswm o 1898 awr y flwyddyn, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc. Oherwydd natur y swydd, bydd angen hyblygrwydd.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 229 awr o wyliau gyda thâl yn ystod y cyfnod 12 mis. Os byddwch yn gweithio rhan amser neu am gyfnod o lai na 12 mis bydd eich hawl i wyliau yn cael ei weithio allan ar sail pro rata i'r hanner diwrnod agosaf.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 4 Chwefror 2019 i [email protected] neu'r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.