W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Cyfieithydd Iau (Cynorthwy-ydd Marchnata)

 • Lleoliad.

  Caerdydd

 • Sector.:

  Gweinyddol, Digidol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  12 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-04-28

 • Cleient.:

  Canolfan Mileniwm Cymru

Cyfieithydd Iau (Cynorthwy-ydd Marchnata)

39 Awr yr Wythnos

£18,252 – £21,000 (yn amodol ar brofiad) 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol i ymuno â'n tîm marchnata a chyfathrebu deinamig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfrannu at frand a naws y Ganolfan trwy gyfieithu deunydd marchnata a sicrhau cysondeb. Bydd y prif gyfrifoldebau yn cynnwys cyfieithu deunydd creadigol, hyrwyddo'r iaith Gymraeg a dyletswyddau marchnata gan gynnwys diweddaru'r wefan, creu tudalennau gwe newydd, cyfrannu at gyfryngau cymdeithasol ac ysgrifennu deunydd yn achlysurol.  Byddwch yn dysgu sgiliau digidol newydd yn y rôl, e.e. systemau rheoli cynnwys a chwilio am ddelweddau. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd neu gymhwyster cyffelyb yn y Gymraeg, gyda diddordeb mewn cyfieithu ynghyd ag angerdd am y celfyddydau. Byddant yn chwaraewr tîm, gydag awydd i ddysgu sgiliau newydd, i fagu hyder, ac i wneud cyfraniad i dîm newydd ar ddechrau pennod gyffrous.

Am fwy o fanylion, plîs ewch i ein wefan: https://www.wmc.org.uk/cy/troedyn/gyrfaoedd/ 

“Rydyn ni’n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi’n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi’i gyflwyno yn Saesneg”

-----