W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Cyfieithwyr (4 swydd)

Cyfieithwyr (4 swydd)

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Ieithoedd, Llywodraeth

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  21 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-11

 • Cleient.:

  #

SWYDDI CYFIEITHWYR YN LLYWODRAETH CYMRU

Graddfa gyflog: MB3 (£23,625 i £27,400)

Gellir cynnig hyd at bwynt uchaf y raddfa i ymgeiswyr eithriadol.

4 swydd barhaol

Lleoliadau - Dewis o blith swyddfeydd canlynol Llywodraeth Cymru: Aberystwyth, Caerdydd,

Caerfyrddin a Chyffordd Llandudno.

 • Sgiliau cadarn yn y Gymraeg a rhywfaint o brofiad o gyfieithu neu olygu, neu waith

ieithyddol tebyg?

 • Diddordeb byw mewn materion cyfoes?
 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol?
 • Awydd ac ymrwymiad i fireinio’ch sgiliau, datblygu yn y proffesiwn a chael cyfle i

wneud cais am swydd uwch ymhen rhyw flwyddyn?

 • Awydd rhoi eich diléit mewn TGCh ar waith yn y maes cyfieithu?

Os felly, beth am ymgeisio am y swyddi hyn yng Ngwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru?

Dyddiad cau: 11 Mawrth 2019