W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Cydlynydd Ymgysylltu

Cydlynydd Ymgysylltu

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Cysylltu.:

  Swyddle

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  4 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-09

 • Cleient.:

  #

Cydlynydd Ymgysylltu

Oriau: 37.5 awr yr wythnos 

Yn Adrodd i: Rheolwr Hwb Menter 

Cyflog: £23,000 – £25,000 y flwyddyn

Lleoliad: Y Drenewydd, Canolbarth Cymru


Yn ddiweddar, mae Busnes mewn Ffocws wedi sicrhau cyfle newydd a chyffrous i gyflwyno Hwb Menter Busnes Cymru ar gyfer Canolbarth Cymru a fydd yn cefnogi ac yn datblygu entrepreneuriaeth yn y rhanbarth. Bydd ein hybiau menter a gyflwynir ar ran Llywodraeth Cymru (a’u hariannu yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) yn creu cyfleoedd, yn rhannu gwybodaeth ac yn creu rhwydwaith cefnogi organig sy’n cefnogi twf a datblygiad economaidd pawb sy’n cymryd rhan.

Rydym yn dymuno recriwtio Cydlynydd Ymgysylltu i gefnogi’r Rheolwr Hwb drwy gydlynu rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr a datblygu cysylltiadau â rhanddeiliaid yn y gymuned.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen sgiliau rhyngbersonol cryf, gan mai nhw fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cwsmeriaid yr Hwb. Mae’r rôl yn gofyn am sgiliau trefniadol a gwasanaethau cwsmeriaid cryf. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad blaenorol mewn rôl farchnata gan gynnwys goruchwylio a chydlynu gweithgareddau marchnata a phrofiad o farchnata digidol ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae’r swydd hon wedi ei lleoli yn Hwb Menter Canolbarth Cymru, y Drenewydd yng nghanolfan newydd y Royal Welsh Warhouse, Adeilad Pryce Jones, y Drenewydd. Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd wag hon. Bydd yna deithio rheolaidd ar draws y rhanbarth lleol felly mae trwydded yrru DU ddilys a cherbyd eich hun yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyma gyfle gwirioneddol gyffrous i ymuno â Busnes mewn Ffocws. Rydym wedi bod yn darparu cymorth busnes profedig ers dros 30 mlynedd ac mae ein cynllun busnes uchelgeisiol yn dymuno i ni gyflwyno dyfodol cyffrous ar gyfer entrepreneuriaeth yng Nghymru.

Ein pobl yw ein mantais gystadleuol yn Busnes mewn Ffocws ac rydym yn falch ein bod wedi ennill Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae ein tîm yn arbenigwyr yn eu meysydd dewisol ac mae gweithio yn Busnes mewn Ffocws yn golygu eich bod yn gweithio bob dydd gyda phobl sy’n gwneud yr hyn maen nhw’n ei garu a’r hyn maent yn ei wneud yn dda.

Beth fyddwch chi’n ei gael?
- Cyflog cystadleuol
- 25 diwrnod o wyliau blynyddol + 8 diwrnod gŵyl y banc
- Cynllun pensiwn anghyfrannol - Tâl salwch cwmni
- Cynllun Amddiffyn Incwm
- Budd-dal Marwolaeth mewn Gwasanaeth
- Amgylchedd gweithio egnïol a chefnogol
- Diwylliant dysgu gwych
- Bodlonrwydd wrth helpu perchnogion busnesau a gwneud gwahaniaeth


Gwnewch gais nawr os ydych yn dymuno ymuno â’r tîm profiadol.


Bydd angen i ni dderbyn ffurflen gais wedi ei chwblhau erbyn 9am ar y 7fed o Ionawr 2019. Cynhelir canolfan asesu ar y 10fed o Ionawr 2019. Cliciwch ar y botwm "Ymgeisio" neu "Gwneud Cais Nawr" er mwyn cyflwyno eich CV neu ffoniwch 029 2030 2182 am drafodaeth.


Mae Busnes mewn Ffocws yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal.