W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Comisiynydd Drama

 • Lleoliad.

  Caerfyrddin - Caernarfon - Caerdydd

 • Sector.:

  Cyffredinol, Rheolwr

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  28 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-25

 • Cleient.:

  S4C

Comisiynydd Drama

Cytundeb: 3 mlynedd

Cyflog: I'w drafod

Lleoliad: Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg i'w staff.Disgwylir i'r unigolyn deithio i ymweld â chwmniau cynhyrchu ar draws Cymru yn rhinwedd y swydd. Bydd hefyd disgwyl presenoldeb rheolaidd yn yr Egin, Caerfyrddin.

Fel un o dîm o Gomisiynwyr Cynnwys byddwch yn cydweithio'n agos gyda'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys i greu a goruchwylio strategaeth cynnwys aml-lwyfan ar gyfer S4C.Byddwch yn ddolen gyswllt allweddol, adeiladol a blaenweithgar gyda'r sector gynhyrchu annibynnol drwy gydweithio, creu a meithrin syniadau ar y cyd er mwyn adnabod a meithrin cynnwys yn y maes drama o'r safon uchaf.

Byddwch yn meddu ar ymwybyddiaeth o newidiadau cymhleth yn y diwydiant teledu a'r cyfleoedd a bygythiadau a ddaw yn eu sgil.Bydd gennych brofiad o gynhyrchu a goruchwylio cynnwys ar lefel uchel ynghyd ag ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â chydymffurfiaeth, cyllid a chyd-gynhyrchu.Mae dealltwriaeth o dalentau ysgrifennu, cynhyrchu a chyfarwyddo ym maes drama yng Nghymru yn hanfodol yn ogystal â'r gallu i reoli cyllidebau sylweddol.Byddwch yn meddu ar ddealltwriaeth o'r holl broses cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu yn ogystal â'r tueddiadau a'r datblygiadau diweddaraf ym maes drama ar draws y llwyfannau i gyd. Bydd gennych weledigaeth o sut i ddarparu cynnwys beiddgar o'r safon uchaf.

Ceisiadau

Wrth wneud cais ar gyfer y swydd hon disgwylir dadansoddiad manwl o ddarpariaeth drama bresennol y Sianel, barn gref a gweledigaeth ar y ffordd ymlaen - ar deledu ac yn ddigidol.Rydym yn chwilio am weledigaeth, egni, dealltwriaeth a'r gallu i gymryd risg er mwyn symud cynnwys drama y Sianel yn ei flaen. Disgwylir i chi ysgrifennu dadansoddiad cryno ar eich ffurflen gais ac ymhelaethu ar lafar yn ystod eich cyfweliad.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 25 Mawrth 2019 at [email protected] neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.