W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Arweinydd Clwb Carco Ysgol Evan James

Arweinydd Clwb Carco Ysgol Evan James

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Rheolwr

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-11

 • Cleient.:

  #

Gwasanaethau Plant 

Swydd:       Arweinydd Clwb Carco Ysgol Evan James

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydlg Iarwain ein staff ymroddgar yng Nghlwb Carco Evan Ja mes sy'n darparu gofal i blant 3-11oed rhwng 3.30yh - 5.30yh,  Llun - Gwener.

Dylai ymgeiswyr feddu ar gymhwyster Gofal a Chwarae lefel 3, neu'n fodlon ymrwymo i gymhwyso yn y maes yma fel blaenoriaeth.

Mae'r Fenter yn darparu hyfforddiant.

Mae'r gallu i slarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol.

Dyddiad cau - 18:00 ar yr 11eg o Chwefror 2019

Am fanylion pellach, neu ffurflen gais cysytlltu ag 

Angharad Evans,

Rheolvwr Gwasanaethau Plantt Menter Iaith RhCT,

9A Y Stryd Fawr,

Pontypridd,

CF37 1QJ

[email protected] neu 01443 407570