Hysbysebu

Angen hysbysebu eich swydd?

 

Mae Swyddle’n wefan uchel ei barch ymysg ymgeiswyr am swyddi dwyieithog ac mae ein gweithgareddau cyfathrebu yn ein caniatáu i fod yn weithgar wrth ddenu cynulleidfa o siaradwyr Cymraeg sy’n chwilio am waith, ledled y genedl ac ym mhob sector.  Hysbyseb swydd yw’r cam pwysicaf o ran denu’r gynulleidfa gywir o ymgeiswyr ac mae angen mynd ati mewn ffordd strategol a chynhwysfawr.

 

Pecyn Hysbysebu:

• Hysbyseb wedi’i amlygu ar y Wefan Swyddle
• Hysbyseb ar gyfryngau cymdeithasol: Facebook, Twitter, Instagram a Linkedin.
• Postio ar Twitter
• Postio ar wasanaeth Paru Swyddi Arlein Llywodraeth y DU
• Postio i hysbysfyrddau allanol
• Cynnwys yn eGylchlythyr Swyddle
• Rhannu rhagweithiol (e.e. grwpiau â diddordeb arbennig fforymau arlein, Cymdeithasau Prifysgolion)
• Gallwn gynorthwyo wrth ysgrifennu’r hysbyseb a gall hyn gynnwys darparu cyfieithiad Cymraeg*

 

Fel rhan o’r gwasanaeth hysbysebu rydym yn dadansoddi pob hysbyseb swydd a’u teilwra i’r ymgyrch fel sy’n addas er mwyn sicrhau’r nifer uchaf posib o geisiadau. Mae ein hysbysebu wedi ei dargedi at unigolion perthnasol, cymwysiedig, sydd hefyd yn siarad Cymraeg.