W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Datblygu

Swyddog Datblygu

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-14

 • Cleient.:

  #

Swyddog Datblygu – Menter Iaith Abertawe

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Lleoliad y swydd:  Lleolir y swydd yn swyddfeydd y Fenter yng Nghanolfan Ty Tawe ac yn y gymuned.

Cytundeb: Parhaol (tra bwriedir i’r swydd fod yn barhaol, mae cyfnod y swydd hon yn gwbl ddibynnol ar gyllid/ariannu. Ceir cyfnod prawf o 6 mis).

Oriau:  37 awr yr wythnos, oriau hyblyg.  Bydd disgwyl i'r sawl a benodir weithio rhai oriau anghymdeithasol yn unol â galwadau gwaith ar adegau. amser yn lle hynny (TOIL) drwy gytundeb â'r Pennaeth.

Cyflog: Cyflog cychwynnol o £18,000 y flwyddyn (ystyrir codiad cyflog ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus).

Ystyrir gwahanol opsiynau cyflogaeth – llawn amser, rhan amser neu rannu swydd.

Am fwy o fanylion ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad â’r Pennaeth neu e-bostiwch [email protected] am becyn cais.

Dyddiad cau: 12.00 ar 14.02.19

 

Mae Menter Iaith Abertawe yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned