W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Cyfathrebu

Swyddog Cyfathrebu

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-18

 • Cleient.:

  #

Swyddog Cyfathrebu

£29,100 y flwyddyn (cyflog cychwynnol) gyda buddion ychwanegol

Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Bydd y Swyddog Cyfathrebu yn ymgymryd â rôl flaenllaw wrth ddatblygu, gyflwyno ac adolygu strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu CGA ac yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o safonau’r Gymraeg, darparu cymorth i’r timau eraill gyda’u cydymffurfiaeth barhaus a chyfieithu ac addasu darnau byr i’r Gymraeg am gynnwys ar y we, negeseuon e-bost ayb.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol yn ysgrifenedig ac ar lafar ac yn rhugl yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar.  Bu ganddynt sgiliau rhyngbersonol rhagorol a phrofiad o weithio mewn rôl cyfathrebu neu farchnata.

Mae buddion cyflogeion yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â 10 gŵyl banc a diwrnod braint).

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 18 Chwefror 2019. 

E-bostiwch [email protected] i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch i: https://www.ewc.wales/recriwtio