W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Derbynnydd - Gwasanaethau Swyddfa

Derbynnydd - Gwasanaethau Swyddfa

Derbynnydd - Gwasanaethau Swyddfa                    

Contract:     DROS DRO  am chwe mis – yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf boddhaol    

Cyflog:         Band C SCP 13 - SCP 17 (£17,391 - £18,672) Y Flwyddyn

Oriau:          37 awr yr wythnos

                    Llun - Gwener 8.40am – 17.00pm

                    Dydd Gwener 8.40am – 16.30pm                                                                                   

Lleoliad: Bydd y deiliad swydd yn gweithio yn Neuadd y Sir, Brynbuga a Thŷ Arloesi, Magwyr                        yn unol gyda rota’r staff. 

ASESIAD O’R IAITH GYMRAEG:  Mae’r gallu i sgwrsio yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.                                       

PWRPAS Y RÔL: 

Rydym yn ceisio llenwi swydd dros dro ar gyfer rôl fel Derbynnydd, a hynny er mwyn gweithio’n effeithiol fel Derbynnydd yn Neuadd y Sir, Brynbuga a Thŷ Arloesi, Magwyr. 
 
Byddwch yn rhan o dîm bach sydd yn ymgymryd ag amryw o dasgau gan ddefnyddio systemau Microsoft, yn darparu gwasanaethau safon uchel a chynhwysfawr i’r adran Gwasanaethau Swyddfa.  Bydd angen trwydded yrru ddilys arnoch a char er mwyn eich caniatáu i deithio rhwng y ddau safle, a bydd angen gwneud hyn ar fyr rybudd weithiau.  

Ceisio

Gellir llenwi ffurflenni cais ar-lein neu eu lawrlwytho drwy fynd i: 
http://www.monmouthshire.gov.uk/home/education/jobs-and-employment/how-to-apply-for-council-jobs/ 
 
Ar ôl eu llenwi, dylid dychwelyd ffurflenni cais papur i’r cyfeiriad canlynol: 
Gwasanaethau Pobl, Cyngor Sir Fynwy, BLWCH SP 106,  CIL-Y-COED, NP26 9AN 
 
Mae Cyngor Sir Fynwy yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob adran o'r gymuned. Mae'r holl swyddi'n agored i'w rhannu os na nodir fel arall. 
 
(Please note that this is an advert for a receptionist for which the ability to speak Welsh has been designated as Essential)