W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Cartref Swyddi Cymraeg.

Uwchlwytho.

Uwchlwythwch CV os yn ymgeisydd, neu swydd os yn gyflogwr.

Use this lava to add your link

https://swyddle.staging.volcanic.uk/dashboard/candidates

W1siziisijiwmtgvmtivmdevmtyvmzavndivmjawl2fkzw9sds1lbgv0ds0xmza4ni11bnnwbgfzac5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmhgymdbcdtawm2mixv0

Uwchlwytho CV.

Use this lava to add your link

https://swyddle.staging.volcanic.uk/cy/cyswllt-cyflogwyr

W1siziisijiwmtgvmtivmdevmtyvmzuvmtgvmtqvc2h1dhrlcnn0b2nrxzu0nzc1mdi4nsaoy29tchjlc3nlzckuanbnil0swyjwiiwidgh1bwiilciymdb4mjawxhuwmdnjil1d

Uwchlwytho Swydd.

Gwobrau ac Achrediadau.

 • Use this lava to add your link
  W1siziisijiwmtgvmtivmdevmtyvntavntcvodqwl0zcuybhd2fyzc5wbmcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmhgymdbcdtawm2uixv0
 • Use this lava to add your link
  W1siziisijiwmtgvmtivmdevmtyvntevmduvmje1l0nvbw11bml0esbhd2fyzc5wbmcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmhgymdbcdtawm2uixv0
 • Use this lava to add your link
  W1siziisijiwmtgvmtivmdevmtyvntevmdgvmtc4l2xpdmlnbib3ywdllnbuzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimjawediwmfx1mdazzsjdxq
 • Use this lava to add your link
  W1siziisijiwmtgvmtivmdevmtyvntevmtevmtg5l2zzyibtzw1izxiucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilciymdb4mjawxhuwmdnlil1d
W1siziisijiwmtgvmtavmtcvmdkvmjivntkvntk5l2jsb2cxlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwiotaweduwmcmixv0

5 Peth sy’ Gas gan Recriwtwyr!

Beth bynnag yw eich maes arbenigedd, wrth ystyried ceisadau am swyddi a chyfweliadau, mae’n ymddangos bod rhai “cas bethau” yn gyffredin i bawb. Mae’r rhan fwyaf o reolwyr yn gwybod yn union be i chwilio amdano, naill ai’n ddywediad rhy gyffredin ar CV neu’n ymddygiad mewn cyfweliad. Gofynnodd REED Online i dros 300 o recriwtwyr yn ddiweddar i rhoi gwbod yr hyn sy’n gas bethau iddynt a’r hyn yn union maent yn ei ddisgwyl wrth ystyried ymgeisydd. Ai ysgwyd llaw gwan neu sillafu a gramadeg gwael yw’r gwir rheswm am wrthod ymgeiswyr? 1.) Cyflwyniad Gwael Heblaw am yr hyn sy’n hollol amlwg (h.y. cymwysterau a phrofiad blaenorol), mae’r rhan fwyaf o recriwtwyr wedi dynodi mai’r ffordd mae rhywun yn cyflwyno ei hyn ddylai gael y flaenoriaeth. Mewn gwirionedd, dewisodd dros hanner y rheiny a holwyd yr ymarfer o rhoi trefn rhesymegol ar gyfer cyflwyno fel y peth mwyaf pwysig i’w ystyried ar CV. Cafodd fformad da a hyd priodol hefyd eu pwysleisio gan y rhan fwyaf o rheolwyr fel gofynion, gan awgrymu fod y CV a ysgrifenwyd orau yn cael eu gadael i lawr gan gyflwyno gwael. Ac os ydych yn tybio pa mor hyd dylai CV fod, roedd cyfanswm o 91% o recriwtwyr o’r farn for dogfen Word o dwy neu dair tudalen yn ddigon. Serch hynny, sut mae’r cynnwys yn cael ei gyflwyno oedd yn bwysig… 2.) Sillafu a gramadeg gwael Bu i dros 50% o recriwtwyr amlygu sillafu a gramadeg gwael fel y prif boendod. Mae’r rhain yn gyffredin i recriwtwyr gan eu bod nid yn unig yn dangos diffyg amser ac ymdrech yn gwirio CV, maent yn weddol hawdd i’w cywiro. Mewn cymhariaeth, dim ond un mewn pedwar o’r rheiny a holwyd ddywedodd mae diffyg amlwg yn y cymwysterau perthnasol i’r swydd benodol oedd eu prif poendod. 3.) "Rwy'n mwynhau cymdeithasu gyda ffrindiau" I sawl rheolwr, does dim byd gwaeth na CV generic. Gyda golwg ar hwn, dywedodd un o bob tri recriwtiwr mae eu cas ddywediad mwyaf cyffredin oedd ’rwy’n mwynhau cymdeithasu â ffrindiau’ Yn ail agos oedd datganiad tebyg sef ‘Chwarae rhan dda mewn tîm neu’n gweithio’n dda fel unigolyn’, gyda 28% o reolwyr a holwyd yn adnabod hwn fel eu cas frawddeg nhw. 4.) Cyrraedd yn hwyr Bu i 42% o recriwtwyr amlygu cyrraedd yn hwyr fel y prif gamwedd mewn cyfweliad. Er na ellir osgoi hyn bob amser, gall ymgeiswyr hwyr ddechrau ar y nodyn anghywir gyda un o bob pump rheolwr yn dweud eu bod wedi profi hwn ar ryw gyfnod yn eu gyrfa. I sawl un, yr ymgeiswyr hynny sy’n cyrraedd yn hamddenol hwyr heb ymddiheuro oedd yn eu gwylltio fwyaf. Gall ymgeiswyr sy’n ddigon cwrtais i roi galwad o flaen llaw rhoi eu hun mewn gwell sefyllfa. Heblaw am fod yn hwyr, diffyg paratoi amlwg ar gyfer cyfweliad oedd yn ail agos, gyda un o bob pedwar yn pleidleiso dros y rheswm hwn fel eu cas beth. 5.) Ysgwyd Llaw gwan Yn olaf, ni ellir gor-bwysleiso pwysigrwydd osgo neu ddal y corff yn bositif ac ysgwyd llaw cadarn. Efallai eu bod yn ymddangos yn syniadau hen ffasiwn, ond i nifer o recriwtwyr, mae dal y corff yn gywir yn parhau i fod yn bwysig ac yn rhoi neges bositif am y person sy’n cael ei g/chyfweld. Ar y nodyn hwn, dywed 80% o gyflogwyr eu bod yn hoff o ysgwyd llaw cadarn… Ffynhonnell: https://www.reed.co.uk/recruiter-advice/bad-grammar-and-a-limp-handshake-are-these-the-signs-youve-picked-the-wrong-applicant/?CampaignCode=&utm_medium=email&utm_source=nwsltr&utm_campaign=recruiter_email_nwsltr_article_signs_wrong_applicant&utm_content=

Cofrestru.

Ydych chi'n gyflogwr yn edrych am staff, neu yn ymgeisydd yn edrych am swydd?

Use this lava to add your link

https://swyddle.staging.volcanic.uk/cy/cyswllt-cyflogwyr?

W1siziisijiwmtgvmtivmdivmtevmjmvmtyvotkvcgv4zwxzlxbob3rvltexmjazndqgu01btewuanblzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimjawediwmfx1mdazzsjdxq

Rwy'n Gyflogwr.

Use this lava to add your link

https://swyddle.staging.volcanic.uk/users/register/new/registration

W1siziisijiwmtgvmtivmdevmtcvntevmtivmte4l2fkzw9sds1lbgv0ds0xmza4ni11bnnwbgfzac5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijiwmhgymdbcdtawm2uixv0

Rwy'n Ymgeisydd.