W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Hysbysebu

Use this first lava to add an image(This can be displayed in other pages but won't be visible in this page)Blank

Hysbysebu Gyda Swyddle

Mae Swyddle’n wefan uchel ei barch ymysg ymgeiswyr am swyddi dwyieithog ac mae ein gweithgareddau cyfathrebu yn ein caniatáu i fod yn weithgar wrth ddenu cynulleidfa o siaradwyr Cymraeg sy’n chwilio am waith, ledled y genedl ac ym mhob sector.  Hysbyseb swydd yw’r cam pwysicaf o ran denu’r gynulleidfa gywir o ymgeiswyr ac mae angen mynd ati mewn ffordd strategol a chynhwysfawr.

Fel rhan o’r gwasanaeth hysbysebu rydym yn dadansoddi pob hysbyseb swydd a’u teilwra i’r ymgyrch fel sy’n addas er mwyn sicrhau’r nifer uchaf posib o geisiadau. Mae ein hysbysebu wedi ei dargedi at unigolion perthnasol, cymwysiedig, sydd hefyd yn siarad Cymraeg.

Amlinelliad

Pecyn Hysbysebu:
• Hysbyseb wedi’i amlygu ar y Wefan Swyddle
• Postio i Facebook, Twitter, Instagram a Linkedin.
• Trydaru’n ddyddiol
• Postio ar wasanaeth Paru Swyddi Arlein Llywodraeth y DU
• Postio i hysbysfyrddau allanol
• Cynnwys yn eGylchlythyr Swyddle
• Rhannu rhagweithiol e.e. grwpiau â diddordeb arbennig (e.e. fforymau arlein, Cymdeithasau Prifysgolion)
• Gallwn gynorthwyo wrth ysgrifennu’r hysbyseb a gall hyn gynnwys darparu cyfieithiad Cymraeg*

Use this lava to add your link

https://swyddle.staging.volcanic.uk/cy/jobs

W1siziisijiwmtgvmtivmduvmtmvmtmvmdgvnzuvcgvvcgxllw9mzmljzs1ncm91cc10zwftifnnquxmlmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwintaweduwmfx1mdazyyjdxq

Chwilio am Swyddi.

Cliciwch yma er mwyn chwilio am swydd.

Use this lava to add your link

https://swyddle.staging.volcanic.uk/cy/cysylltu

W1siziisijiwmtgvmtivmduvmtmvmtivntkvntezl2fjdglvbi1hzhvsdc1hzhzpy2utmteymdm0nc5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijuwmhg1mdbcdtawm2mixv0

Cysylltu.

Croeso i chi gysylltu unrhywbryd.