W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

DIGWYDDIAD: Datgelu Cyfrinachau'r Diwydiant Recriwtio

digwyddiadau
W1siziisijiwmtkvmdmvmtivmtevmduvmdqvodezl0hsmy5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijgwmhg2ntbcdtawm2mixv0

Datgelu Cyfrinachau'r Diwydiant Recriwtio

Ydych chi’n siaradwr Cymraeg ac yn chwilio swydd newydd neu eich swydd gyntaf?

Ydych chi'n wedi colli allan ar eich swydd ddelfrydol gan eich bod heb glywed amdani?

Efallai eich bod chi fel ymgeisydd wedi teimlo rwystredigaeth wrth chwilio am swyddi am amryw o resymau, yn cynnwys gwybod ble a sut i edrych am y swydd addas; sut i greu a chyflwyno eich proffil arlein a bod yn ymwybodol o ba negeseuon i gyfathrebu i gyflogwyr.

Mae Swyddle'n cynnal sesiwn agored i ymgeiswyr yn "Tiny Rebel" yng Nghanolfan Chasnewydd ar ddydd Mercher y 10fed o Ebrill, o 6pm tan 9pm. 

Bydd y sesiwn hwn yn datgelu tactegau a chyfrinachau of fewn y diwydiant recriwtio yn cynnwys:

  • Dangos sut mae “recriwtwyr” yn gweithio, y meddalwedd a thechnegau sy’n cael ei ddefnyddio.

  • Arddangos tanadeiledd (back end) meddalwedd gwefannau recriwtio a basau data rheoli data cwsmeriaid

  • Ble a sut mae hysbysebion swyddi yn ymddangos ar y we

  • Pa wybodaeth i rhoi ar eich CV a sut i'w strwythuro

  • Sut mae sichrau bod eich CV yn weledol i'r cyflogwyr cywir

  • Pam fod defnyddio geirau allweddol yn bwysig o ran eich olion traed digidol

  • Gwneud y gorau o'r cyfryngau cymdeithasol fel ymgeisydd

Cyfarfod y Cyflogwr a Cheisio am swydd!

Bydd hefyd cyfle i gwrdd â chynrychiolydd o un o gyflogwyr mwyaf yr ardal a fydd yn son am y cyfloedd gwaith sydd gyda nhw ar hyn o bryd, yn cynnwys swyddi gwsanaethau cwsmer, prentisiaethau, swyddi rheoli ac arbenigol. Os bydd y cyfleuon yn apelio ac yn addas, gallwch gofrestru a cheisio yn syth!

Os hoffech gofrestru ar gyfer y digwyddiad, gallwch wneud hynny ar ein tudalen Eventbrite YMA